Alizanza, reparacion, voz, empoderamiento

ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA

ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA

BERDINTASUNA EMAKUMEAK IKUSGARRITASUNA ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA BERDINTASUNA EMAKUMEAK IKUSGARRITASUNA ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA BERDINTASUNA EMAKUMEAK IKUSGARRITASUNA ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA BERDINTASUNA EMAKUMEAK IKUSGARRITASUNA ALIANTZAK ERREPARAZIOA AHOTSA AHALDUNTZEA

Zer da Berdinsarea?

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako euskal udalerrien sarea da, Emakundek eta Eudelek bultzatua.

Sareak helburutzat du berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren aurka udal programak eta zerbitzuak bultzatzea, indartzea, koordinatzea eta ebaluatzea.

BERDINSAREAren bitartez sarean lan eginda tokiko gobernuek arlo horretan erantzuteko eraginkortasuna hobetzea da asmoa, erakunde horien eta beste batzuen arteko lotura moduan balio izan dezan.

Emakunde      Eudel

Que es berdinsarea

Sarearen gaurkotasuna

Sarearen helburuak 

Sarearen helburuak 

Objetivos de la red

1

BERDINTASUNAREN EUSKAL LEGEA

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea bete dadin laguntza ematea.

2

TOKIKO EKIMENAK

Tokiko mailan emakumeen eta gizonen artean berdintasuna sustatzera zuzendutako programak eta jarduerak bultzatzea, bai eta berdintasunik eza eta emakumeen aurkako indarkeria ezabatzekoak ere, 4/2005 Legean ezarrita dauden esparruaren eta funtzioen arabera.

3

ESTRATEGIA BATERATUAK

Arlo horretan, esperientziak trukatzea, koordinazioa eta jarduteko irizpide bateratuak lortzen laguntzea. Lankidetza-hitzarmenak eta protokoloak sustatzea, berdintasunari eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako borrokaren inguruan udalaz gaindiko mailetan hartutako edukiak garatu, zehaztu eta udal-errealitatera egokitzeko.

4

ANALISIA ETA EBALUAZIOA

Bultzatzen ari diren politikak aztertu, eta gogoeta egin emakumeekiko indarkeriaren aurkako eta berdintasunaren aldeko kontuetan hartutako legegintza-neurriei buruz.

5

LAGUNTZA TEKNIKOA

Arlo horretan oraindik egitura eta baliabide egokirik ez duten udalerrietan dinamizatzen eta lanean laguntzea.

1

BERDINTASUNAREN EUSKAL LEGEA

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea bete dadin laguntza ematea.

2

TOKIKO EKIMENAK

Tokiko mailan emakumeen eta gizonen artean berdintasuna sustatzera zuzendutako programak eta jarduerak bultzatzea, bai eta berdintasunik eza eta emakumeen aurkako indarkeria ezabatzekoak ere, 4/2005 Legean ezarrita dauden esparruaren eta funtzioen arabera.

3

ESTRATEGIA BATERATUAK

Arlo horretan, esperientziak trukatzea, koordinazioa eta jarduteko irizpide bateratuak lortzen laguntzea. Lankidetza-hitzarmenak eta protokoloak sustatzea, berdintasunari eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako borrokaren inguruan udalaz gaindiko mailetan hartutako edukiak garatu, zehaztu eta udal-errealitatera egokitzeko.

4

ANALISIA ETA EBALUAZIOA

Bultzatzen ari diren politikak aztertu, eta gogoeta egin emakumeekiko indarkeriaren aurkako eta berdintasunaren aldeko kontuetan hartutako legegintza-neurriei buruz.

 

5

LAGUNTZA TEKNIKOA

Arlo horretan oraindik egitura eta baliabide egokirik ez duten udalerrietan dinamizatzen eta lanean laguntzea.