Zer dakarkie Berdinsareak EUSKAL UDALERRIEI?

Qué aporta Berdinsarea a los MUNICIPIOS VASCOS

Zer dakarkie
Berdinsareak
EUSKAL
UDALERRIEI?

Qué aporta Berdinsarea a los MUNICIPIOS VASCOS
MARCO COMÚN

ESPARRU BATERATUA

Lanerako eta erabakitzeko,
udalek berezkoa dutena,
udalaren aniztasuna biltzen
duen gunean.

LUGAR DE ENCUENTRO

TOPAGUNEA

Sarea osatzen duten udalerrietako
langileen arteko babesa eta trukea.

HERRAMIENTA

LANABESA

Udalen interesak eta errealitateak beste
erakunde batzuen aurrean defendatzeko.
Udalen eta udalaz gaindiko erakundeen
arteko elkarrizketarako gunea,
berdintasuneko politiken esparruan.

COMISIONES

BATZORDEAK

Udalerrien benetako interesen
eta beharren araberako gaiak.

PROYECTO COLECTIVO

PROIEKTU KOLEKTIBOA

Norbere ahalmena du, kide diren udalerrietatik
haragokoa, eta inpaktu handieneko proiektu
berritzaileen kudeaketa partekatua egiten da.

PLATAFORMA

PLATAFORMA

Berdintasunaren arloko udal-lana ikusarazteko
eta kokatzeko.

APOYO TÉCNICO

LAGUNTZA TEKNIKOA

Berdintasunerako udal-politikak sustatzeko
laguntza, tresnak eta erreferentziak.

CONEXIÓN

KONEXIOA

Nazioartekoa: Europa mailan beste udalerri
batzuekiko harremanak bideratzen dituen
espazioa.

MARCO COMÚNESPARRU BATERATUA

Lanerako eta erabakitzeko, udalek berezkoa dutena, udalaren aniztasuna biltzen duen gunean.

LUGAR DE ENCUENTROTOPAGUNEA

Sarea osatzen duten udalerrietako langileen arteko babesa eta trukea.

HERRAMIENTALANABESA

Udalen interesak eta errealitateak beste erakunde batzuen aurrean defendatzeko. Udalen eta udalaz gaindiko erakundeen arteko elkarrizketarako gunea, berdintasuneko politiken esparruan.

COMISIONESBATZORDEAK

Udalerrien benetako interesen eta beharren araberako gaiak.

PROYECTO COLECTIVOPROIEKTU KOLEKTIBOA

Norbere ahalmena du, kide diren udalerrietatik haragokoa, eta inpaktu handieneko proiektu berritzaileen kudeaketa partekatua egiten da.

PLATAFORMAPLATAFORMA

Berdintasunaren arloko udal-lana ikusarazteko eta kokatzeko.

APOYO TÉCNICOLAGUNTZA TEKNIKOA

Berdintasunerako udal-politikak sustatzeko laguntza, tresnak eta erreferentziak.

CONEXIÓNKONEXIOA

Nazioartekoa: Europa mailan beste udalerri batzuekiko harremanak bideratzen dituen espazioa.